Thực Phẩm Chay Kim Ái

Thực Phẩm Chay Kim Ái

22/16 Nguyễn Thành Đồng phường Thống Nhất, ビエンホア

01292859485

https://www.facebook.com/chayhoauudam/

Categories
About
Chuyên cung cấp và phân phối sỉ & lẻ mặt hàng thực phẩm chay.
Work hours

Monday 08:00 - 17:00

Tuesday 08:00 - 17:00

Wednesday 08:00 - 17:00

Thursday 08:00 - 17:00

Friday 08:00 - 17:00

Saturday 08:00 - 17:00

Sunday 08:00 - 17:00

Share this Place on Social

22/16 Nguyễn Thành Đồng phường Thống Nhất, ビエンホア

Get Directions