Thuận An

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Thuận An
Description
Thuận An is a town of Bình Dương Province in the Southeast region of Vietnam. As of 1 January 2014, the town had a population of 438,922, is the largest population district-level town in Vietnam. The town covers an area of 116 km². The center of this town - Lái Thiêu - is famous for its ceramic and fruits.Administrative divisionsThuận An has 9 wards (Lái Thiêu, An Thạnh, Vĩnh Phú, Bình Hòa, Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Hưng Định and Bình Nhâm) and one rural commune (An Sơn).
Thuận An is a town of Bình Dương Province in the Southeast region of Vietnam. As of 1 January 2014, the town had a population of 438,922, is the largest population district-level town in Vietnam. The town covers an area of 116 km². The center of this town - Lái Thiêu - is famous for its ceramic and fruits. Wikipedia
Share this Place on Social