Thịnh Nguyên Phát TNP

Thịnh Nguyên Phát TNP

Lô 35 đường số 9 Khu Công Nghiệp Tam Phước, ビエンホア

0903333729

https://www.facebook.com/noithatgothinhnguyenphat/

Categories
About
Cung cấp ván sàn tự nhiên và nội thất gỗ
Work hours

Monday 08:00 - 17:00

Tuesday 08:00 - 17:00

Wednesday 08:00 - 17:00

Thursday 08:00 - 17:00

Friday 08:00 - 17:00

Saturday 08:00 - 17:00

Sunday 09:00 - 17:00

Share this Place on Social

Lô 35 đường số 9 Khu Công Nghiệp Tam Phước, ビエンホア

Get Directions