Thiết Kế Website - Phần Mềm

Thiết Kế Website - Phần Mềm

Nguyễn Ái Quốc, ビエンホア +084

0937.48.12.39

giaiphapwebsoft.com

https://www.facebook.com/WebSoftThietKe/

About
| THIẾT KẾ WEBSITE - PHẦN MỀM | -> LH: 0124 271 3773, Y!M: nguyentungbh
Description
Thiết kế:
I. Website:
1. Cổng Thông Tin Điện Tử
2. Trang Thương Mại Điện Tử
3. Trang Quảng Bá Thương Hiệu
4. Web Du Lịch - Giải trí.
5. Web Văn Phòng Luật.
6. Web Bất Động Sản.
II. Phần mềm:
1. Quản lý Bán hàng
2. Quản lý nhân sự
3. Quản Nhà hàng, Bệnh viên, Cửa hàng,...
Share this Place on Social

Nguyễn Ái Quốc, ビエンホア +084

Get Directions