Thanh Son

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Categories
Description
Thanh Sơn is a rural district of Phú Thọ Province in the Northeast region of Vietnam. The Xuân Sơn National Park lies within the district. As of 2003, the district had a population of 187,700. The district covers an area of 1309 km². The district capital lies at Thanh Sơn.Administrative divisionsThanh Sơn, Sơn Hùng, Địch Quả, Giáp Lai, Thục Luyện, Võ Miếu, Thạch Khoán, Cự Thắng, Tất Thắng, Văn Miếu, Cự Đồng, Thắng Sơn, Tân Minh, Hương Cần, Khả Cửu, Tân Lập,Đông Cửu, Yên Lãng, Yên Lương, Thượng Cửu, Lương Nha,Yên Sơn, Tinh Nhuệ.
Thanh Sơn is a rural district of Phú Thọ Province in the Northeast region of Vietnam. The Xuân Sơn National Park lies within the district. As of 2003, the district had a population of 187,700. The district covers an area of 1309 km². The district capital lies at Thanh Sơn. Wikipedia
Share this Place on Social

Thanh Son

Get Directions