Thanh Hương Spa

Thanh Hương Spa

225/8 Khu Phố 5B, Phường Tân Biên, ビエンホア 810000

0932105131

https://www.facebook.com/thanhhuongspa/

Categories
About
THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO - PHUN XĂM THẨM MỸ - ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC DA CHUYÊN NGHIỆP
Work hours

Monday 08:30 - 19:00

Tuesday 08:30 - 19:00

Wednesday 08:30 - 19:00

Thursday 08:30 - 19:00

Friday 08:30 - 19:00

Saturday 08:30 - 19:00

Sunday 08:30 - 19:00

Description
THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO - PHUN XĂM THẨM MỸ - ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC DA CHUYÊN NGHIỆP
Share this Place on Social

225/8 Khu Phố 5B, Phường Tân Biên, ビエンホア 810000

Get Directions