TeaMate Long Thành

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

TeaMate Long Thành

TeaMate Long Thành

Số 18 - Lô B5 - Chợ mới Long Thành,, Long Thành 64000

+84931799232

https://www.facebook.com/teamatelongthanh/

Work hours

Monday 09:00 - 21:30

Tuesday 09:00 - 21:30

Wednesday 09:00 - 21:30

Thursday 09:00 - 21:30

Friday 09:00 - 21:30

Saturday 09:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Share this Place on Social

Số 18 - Lô B5 - Chợ mới Long Thành,, Long Thành 64000

Get Directions