TAKE Milktea-Frappe

TAKE Milktea-Frappe

89 Lý Thường Kiệt (đối diện bida Lan Anh) - Long Khánh - Đồng Nai, Long Khanh

841256166997

https://www.facebook.com/TAKEMF.LK/

Categories
Work hours

Monday 09:00 - 21:30

Tuesday 09:00 - 21:30

Wednesday 09:00 - 21:30

Thursday 09:00 - 21:00

Friday 09:00 - 21:30

Saturday 09:00 - 21:30

Sunday 09:00 - 21:30

Description
Cà phê
Share this Place on Social

89 Lý Thường Kiệt (đối diện bida Lan Anh) - Long Khánh - Đồng Nai, Long Khanh

Get Directions