Summer Milk Tea+Ice Cream

Summer Milk Tea+Ice Cream

Ấp Hiệp Tâm 1 TT.Định Quán Huyện Định Quán Tỉnh Đồng Nai, Tân Phú +84

0915017098

https://www.facebook.com/Summer-Milk-TeaIce-Cream-250311565473425/

Categories
About
Trà Sữa
Kem Tự Chọn
Sinh Tố Đá xay
Thức Ăn Nhanh
Pizaa
��
Work hours

Monday 09:00 - 22:00

Tuesday 09:00 - 22:00

Wednesday 09:00 - 22:00

Thursday 09:00 - 22:00

Friday 09:00 - 22:00

Saturday 09:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Share this Place on Social

Ấp Hiệp Tâm 1 TT.Định Quán Huyện Định Quán Tỉnh Đồng Nai, Tân Phú +84

Get Directions