Sữa chua nếp cẩm - Đặc sản Mộc Châu

Sữa chua nếp cẩm - Đặc sản Mộc Châu

366 Bùi Trọng Nghĩa, Kp3, Trảng Dài, ビエンホア 810000

0944253903

https://www.facebook.com/suachuanepcambienhoa/

Categories
About
Chuyên cung cấp sữa chua nếp cẩm Mộc Châu sll. Hotline: 0944.253.903
Description
Chuyên cung cấp sữa chua nếp cẩm Mộc Châu sll. Hotline: 0944.253.903
Share this Place on Social

366 Bùi Trọng Nghĩa, Kp3, Trảng Dài, ビエンホア 810000

Get Directions