Spa Nhã Phượng - Biên Hoà

Spa Nhã Phượng - Biên Hoà

E21 Đường N4, KP.1, P.Bửu Long, BH, ĐN, ビエンホア 0613

02512609777

https://www.facebook.com/spaphuonghoangbh/

About
Trung tâm chăm sóc sắc đẹp . Chuyên :
Work hours

Monday 08:00 - 20:00

Tuesday 08:00 - 20:00

Wednesday 08:00 - 20:00

Thursday 08:00 - 20:00

Friday 08:00 - 20:00

Saturday 08:00 - 20:00

Sunday 08:00 - 20:00

Share this Place on Social

E21 Đường N4, KP.1, P.Bửu Long, BH, ĐN, ビエンホア 0613

Get Directions