Spa Ngọc Hà

Spa Ngọc Hà

325/5A Phan Trung, P. Tân Tiến, Biên Hòa - Đồng Nai, ビエンホア 810000

0977815725

https://www.facebook.com/royalngocha/

About
Sự hài lòng của mỗi khách hàng là động lực để Royal Ngọc Hà phát triển mạnh mẽ hơn nữa, giữ vững được chất lượng và thương hiệu, góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho phụ nữ Việt
Work hours

Monday 07:00 - 20:00

Tuesday 07:00 - 20:00

Wednesday 07:00 - 20:00

Thursday 07:00 - 20:00

Friday 07:00 - 20:00

Saturday 07:00 - 20:00

Sunday 07:00 - 20:00

Description
Sự hài lòng của mỗi khách hàng là động lực để Royal Ngọc Hà phát triển mạnh mẽ hơn nữa, giữ vững được chất lượng và thương hiệu, góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho phụ nữ Việt
Share this Place on Social

325/5A Phan Trung, P. Tân Tiến, Biên Hòa - Đồng Nai, ビエンホア 810000

Get Directions