Sin city cafe

Sin city cafe

Đường Ngô Sĩ Liên 186/1,,kp2,phường Tân hoà,Thành phố Biên hòa,Việt nam, ビエンホア

0904971781

https://www.facebook.com/coffeehonai/

Categories
About
Phục vụ điểm tâm và cafe hạt rang xay
Work hours

Monday 07:00 - 22:00

Tuesday 07:00 - 22:00

Wednesday 07:00 - 22:00

Thursday 07:00 - 22:00

Friday 07:00 - 22:00

Saturday 07:00 - 22:00

Sunday 07:00 - 22:00

Description
Phục vụ điểm tâm và cafe trong một không gian riêng,lạ tách biệt với môi trường bên ngoài
Share this Place on Social

Đường Ngô Sĩ Liên 186/1,,kp2,phường Tân hoà,Thành phố Biên hòa,Việt nam, ビエンホア

Get Directions