Shop Phụ Kiện Sinh Nhật Biên Hòa

Shop Phụ Kiện Sinh Nhật Biên Hòa

Số 02, Nguyễn Hoàng, Long Đức 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア 810000

01686095402

https://www.facebook.com/shopphukiensinhnhatbienhoa/

About
Shop chuyên bán sỉ và lẻ các phụ kiện trang trí sinh nhật, phụ kiện trang trí thôi nôi, tiệc đầy tháng, kỷ niệm... Cho thuê các phụ kiện khác phục vụ trang trí tiêc sinh nhật
Share this Place on Social

Số 02, Nguyễn Hoàng, Long Đức 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア 810000

Get Directions