Sàn Giao Dịch Việc Làm Đồng Nai

Sàn Giao Dịch Việc Làm Đồng Nai

trảng dài, ビエンホア

https://www.facebook.com/Sàn-Giao-Dịch-Việc-Làm-Đồng-Nai-769070516576307/

About
- Môi giới việc làm tại Đồng Nai
- Tuyển dụng cho các Công ty tại các KCN Đồng Nai
- Tư vấn các vấn đề lao động
Description
- Tư vấn và mô giới việc làm tại Đồng Nai
- Tư vấn xuất khẩu lao động sang Nhật
- Tư vấn pháp lý về lao động
- Tuyển dụng cho các công ty tại Đồng Nai
Share this Place on Social

trảng dài, ビエンホア

Get Directions