Rau Sạch Nông Trại Phương Minh

Rau Sạch Nông Trại Phương Minh

Huỳnh Văn nghệ, ビエンホア

0945624800

https://www.facebook.com/rausachphuongminh/

About
Những món ăn ngon và bổ dưỡng từ RAU SẠCH của PHƯƠNG MINH FARM. tất cả vì nền nông nghiệp Xanh Sạch bền vững và Tiêu Chuẩn An Toàn Nhất cho sức khỏe người sử dụng.
Description
HỆ THỐNG TRỒNG TRỌT HỮU CƠ CỦA PHƯƠNG MINH FARM
Là hệ thống sản xuất trồng trọt dựa vào các chu trình sinh học tự nhiên của hệ sinh thái, đa dạng sinh học phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai của địa phương, kết hợp canh tác truyền thống với khoa học công nghệ; không sử dụng hoá chất tổng hợp (như thuốc bảo vệ thực vật , chất kích thích tăng trưởng, phân bón hoá học … ) nhằm tạo ra sản phẩm cây trồng phù hợp với lợi ích của con người và môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, đất đai và hệ sinh thái.
Share this Place on Social

Huỳnh Văn nghệ, ビエンホア

Get Directions