vegetarian vegan restaurant - ho chi minh city

Thăng Hoa Chay Vegan Cuisine

450-452 Điện Biên Phủ q10 p11, ホーチミン市 vietnamese restaurant,vegetarian vegan restaurant,business service 2,672 fans

Nhà Hàng Chay Bửu Lâm

121-123 nguyễn thị nhỏ, ホーチミン市 vietnamese restaurant,vegetarian vegan restaurant 520 fans