taiwanese restaurant - biên hòa

Nhà hàng Chen 888

K16, Võ Thị Sáu, Biên Hòa, ビエンホア taiwanese restaurant,japanese restaurant,vietnamese restaurant 1,189 fans