internet cafe - ho chi minh city

Cafe Nhà Việt

306 Bông Sao Phường 13 Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ホーチミン市 +840866504354 internet cafe 1,388 fans

2-Rice Fresh Tea

338 Lãnh Binh Thăng, phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh, ホーチミン市 700000 internet cafe,fast food restaurant 399 fans

KASA Garden Café

Đường Đồng Nai, ホーチミン市 sports bar,internet cafe,restaurant 6,941 fans

Trà Sữa Ice

ホーチミン市 114 Nguyễn Văn Đậu, P.9, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh internet cafe,tea room,grocery store 865 fans

Clup ae 67 và cafe racer

Định Quán - Đồng Nai, ホーチミン市 +84 internet cafe,coffee shop 1,572 fans

Cafe Cổ Ngoạn

68a Đường Đồng Nai , Quận 10 TP HCM, ホーチミン市 internet cafe,coffee shop 540 fans

Tim's Garden café

05 Đồng Nai, cư xá Bắc Hải, ホーチミン市 7000 coffee shop,internet cafe 527 fans