diner - tân phú

Trà Sữa Tíc Tắc

1059 khu 12 thị trấn Tân Phú , tỉnh Đồng Nai, Tan Phu, Vietnam 60. bubble tea shop,coffee shop,diner 542 fans

Trà Sữa Zun Mario

Tan Phu, Vietnam, Tan Phu, Vietnam diner,bubble tea shop 794 fans

Dê 5 Sung- Khu Chung Cư Cổng 11

Kdc Phú Thịnh, Cổng 11, P Long Bình Tân, ビエンホア 810000 diner, 2,267 fans

Quán Uyển Nhi - Coffee - Milk Tea Black & White

Cổng Chợ Đêm Định Quán,,Đường 3 Tháng 2 QL20,tt. Định Quán, Định Quán,Đồng Nai,, Tân Phú 061 coffee shop,diner 196 fans