diner - long khanh

Quán ăn Chicken

114-116 Hoàng Diệu , phường Xuân Thanh, Long Khanh 810000 diner,vietnamese restaurant 1,111 fans