catholic church - biên hòa

Nha Tho Bien Hoa

174, Đường Cách Mạng Tháng Tám, ビエンホア community center,catholic church,neighborhood 580 fans

Nha tho Bac Ha

419 Lý Thái Tổ F9, Q10, ビエンホア catholic church,pentecostal church,borough 357 fans

Nhà Thờ Ngọc Đồng

Quốc lộ 1, ビエンホア religious center,catholic church 200 fans