bubble tea shop - biên hòa

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Yes. I'm the best milk tea.

3G tổ 17, khu phố 1, Phường Long Bình Tân, ビエンホア 810000 bubble tea shop,in-home service 5,261 fans