asian restaurant - long khanh

Nhà hàng Mỹ Lý

166 Nguyễn Trãi, Long Khanh asian restaurant 70 fans