Phong Dung Shop

Phong Dung Shop

16 Ấp Thọ Lâm 1, Xã Phú Xuân, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Tân Phú 814600

0123 896 3952

phongdung.vn

https://www.facebook.com/thoitrangphongdung/

About
Các chị Yêu Liên Hệ Với Phong Dung Qua � :
0613.661.927 ( Chăm Sóc Khách Hàng )
0123.896.3952 ( Khách Lẻ )
091.880.2937 ( Khách Sỉ )
Work hours

Monday 09:00 - 21:30

Tuesday 09:00 - 21:30

Wednesday 09:00 - 21:30

Thursday 09:00 - 21:30

Friday 09:00 - 21:30

Saturday 09:00 - 21:30

Sunday 09:00 - 21:30

Description
Chuyên Thiết Kế Thời Trang Trung Niên Cao Cấp
Share this Place on Social

16 Ấp Thọ Lâm 1, Xã Phú Xuân, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Tân Phú 814600

Get Directions