Pháp Viện Minh Đăng Quang

Pháp Viện Minh Đăng Quang

505 Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, ホーチミン市 1000

0918272778

amthucthuanchay.tk

https://www.facebook.com/phapvienminhdangquang/

About
Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp
Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam
Tọa lạc tại 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 84.8.3501 9988 - 0918 27 27 78
Work hours

Monday 05:00 - 21:00

Tuesday 05:00 - 21:00

Wednesday 05:00 - 21:00

Thursday 05:00 - 21:00

Friday 05:00 - 21:00

Saturday 05:00 - 21:00

Sunday 05:00 - 21:00

Share this Place on Social

505 Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, ホーチミン市 1000

Get Directions