Nông trại Mr. Egg

Nông trại Mr. Egg

68/9, Tổ 18, KP6, Tam Hiệp, ビエンホア 810000

0974656469

https://www.facebook.com/NongtraiMr.Egg/

Categories
About
Sản xuất thực phẩm sạch, rau, củ, quả và đặc biệt Trứng gà ta nhặt vườn siêu sạch. Các sản phẩm của nông trại đều gần gũi với tự nhiên, không sử dụng thuốc
Share this Place on Social

68/9, Tổ 18, KP6, Tam Hiệp, ビエンホア 810000

Get Directions