Nông trại CUỘC SỐNG XANH - Green Life Farm

Nổi bật

Nông trại CUỘC SỐNG XANH - Green Life Farm

Nông trại CUỘC SỐNG XANH - Green Life Farm

Tổ 7, ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Long Thành 810000

0979811211

https://www.facebook.com/nongtraicuocsongxanh/

Categories
About
Nông trại giáo dục thực nghiệm
Work hours

Monday 07:00 - 17:00

Tuesday 07:00 - 17:00

Wednesday 07:00 - 17:00

Thursday 07:00 - 17:00

Friday 07:00 - 17:00

Saturday 07:00 - 17:00

Sunday 07:00 - 17:00

Description
Nông trại giáo dục thực nghiệm
Share this Place on Social

Tổ 7, ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Long Thành 810000

Get Directions