Nông Trại Bảo Vinh B - Long Khánh - ĐN

Nông Trại Bảo Vinh B - Long Khánh - ĐN

xã Bảo Vinh B Thị Xã Long Khánh Tỉnh Đồng nai, ホーチミン市 810000

0903951208

https://www.facebook.com/nongtraidongnai/

Categories
About
Chuyên cung cấp các sản phẩm rau sạch, trái cây, thịt gia cầm, gia súc
đảm bảo tự nhiên, sạch, an toàn cho sức khỏe.
Share this Place on Social

xã Bảo Vinh B Thị Xã Long Khánh Tỉnh Đồng nai, ホーチミン市 810000

Get Directions