Nông Ngư Cơ Trần Y

Nông Ngư Cơ Trần Y

NÔNG NGƯ CƠ TRẦN Y, QL 51 , ÂP 5, AN PHƯỚC ĐÓI DIỆN CÔNG TY CỰ THÀNH,(Ở GIỮA NGÃ 3 TAM AN VÀ TRAI BÒ SỮA LONG THÀNH), Long Thành THUTRAN

0918158204

https://www.facebook.com/Nông-Ngư-Cơ-Trần-Y-1891714894428166/

Categories
Work hours

Monday 07:00 - 19:30

Tuesday 07:00 - 19:30

Wednesday 07:00 - 19:30

Thursday 07:00 - 19:30

Friday 07:00 - 19:30

Saturday 07:00 - 19:30

Sunday 07:00 - 17:00

Description
Doanh nghiệp địa phương
Share this Place on Social

NÔNG NGƯ CƠ TRẦN Y, QL 51 , ÂP 5, AN PHƯỚC ĐÓI DIỆN CÔNG TY CỰ THÀNH,(Ở GIỮA NGÃ 3 TAM AN VÀ TRAI BÒ SỮA LONG THÀNH), Long Thành THUTRAN

Get Directions