An Nhien Vegan House

Nổi bật

An Nhien Vegan House

An Nhien Vegan House

Số 221 đường Võ Thị Sáu, tổ 14, khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, Long Thành

https://www.facebook.com/annhienveganhouse/

About
An Nhien Vegan House - Chuyên phục vụ các món ăn thuần chay.
Nhận đặt tiệc chay theo yêu cầu.
Work hours

Monday 07:00 - 13:00

Tuesday 07:00 - 13:00

Wednesday 07:00 - 13:00

Thursday 07:00 - 13:00

Friday 07:00 - 13:00

Saturday 07:00 - 13:00

Sunday 07:00 - 13:00

Description
An Nhien Vegan House - Chuyên phục vụ các món ăn thuần chay.
Nhận đặt tiệc chay theo yêu cầu.
Share this Place on Social

Số 221 đường Võ Thị Sáu, tổ 14, khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, Long Thành

Get Directions