Nhạc Xưa _ Biên Hòa

Nhạc Xưa _ Biên Hòa

Đường Nguyễn Du - Khu Phố 1 - Phường Bửu Long - Biên Hòa - Đồng Nai, ビエンホア

0918149232

https://www.facebook.com/NguyenTriDuy1980/

About
Cafe Nhạc Xưa - Nét Hoài Cổ cùng Âm Nhạc
Work hours

Monday 06:30 - 22:30

Tuesday 06:30 - 22:30

Wednesday 06:30 - 22:30

Thursday 06:30 - 22:30

Friday 06:30 - 22:30

Saturday 06:30 - 22:30

Sunday 06:30 - 22:30

Share this Place on Social

Đường Nguyễn Du - Khu Phố 1 - Phường Bửu Long - Biên Hòa - Đồng Nai, ビエンホア

Get Directions