Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Số 4 Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Q.1, ホーチミン市 700000

+84 8 3829 4345

nvhtn.org.vn

https://www.facebook.com/fanpagenvhtn/

About
www.nvhtn.org.vn
Work hours

Wednesday 08:00 - 21:00

Thursday 08:00 - 21:00

Friday 08:00 - 21:00

Saturday 08:00 - 21:00

Sunday 08:00 - 21:00

Description
Giới thiệu các nội dung hoạt động, chương trình sẽ và đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh đến Thanh niên
Share this Place on Social

Số 4 Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Q.1, ホーチミン市 700000

Get Directions