Nhà máy sản xuất nước khoáng tinh khiết Villa Minh Đức

Nhà máy sản xuất nước khoáng tinh khiết Villa Minh Đức

Đường Lý Thái Tổ Ấp 1, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Nhon Trach 061

0938423979

simdep789.com

https://www.facebook.com/nhamaysanxuatnuockhoangtinhkhietvillaminhduc/

About
Nhà máy sản xuất nước khoáng tinh khiết Villa Minh Đức
Share this Place on Social

Đường Lý Thái Tổ Ấp 1, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Nhon Trach 061

Get Directions