Nhà may Duy Uyên

Nhà may Duy Uyên

25b/5-kp9-tan bien, ビエンホア

01264684974

nhamayduyuyen.tk

https://www.facebook.com/duy.uyen.nha.may/

Categories
About
Chuyên may áo dài và đầm các loại.
Work hours

Monday 09:00 - 17:00

Tuesday 09:00 - 17:00

Wednesday 09:00 - 17:00

Thursday 09:00 - 17:00

Friday 09:00 - 17:00

Saturday 09:00 - 17:00

Description
Chuyên may áo dài và đầm các loại
Share this Place on Social

25b/5-kp9-tan bien, ビエンホア

Get Directions