Nhà Hàng Tiệc Cưới Cát Tường Garden Long Khánh

Nhà Hàng Tiệc Cưới Cát Tường Garden Long Khánh

174-178 Khổng Tử - Xuân Trung - Tx.Long Khánh, Long Khanh

0911598800

https://www.facebook.com/Nhà-Hàng-Tiệc-Cưới-Cát-Tường-Garden-Long-Khánh-234938610400347/

Categories
Work hours

Monday 07:30 - 19:30

Tuesday 07:30 - 19:30

Wednesday 07:30 - 19:30

Thursday 07:30 - 19:30

Friday 07:30 - 19:30

Saturday 07:30 - 19:30

Sunday 07:30 - 19:30

Share this Place on Social

174-178 Khổng Tử - Xuân Trung - Tx.Long Khánh, Long Khanh

Get Directions