Nhà Hàng Tiệc Cưới Ánh Nguyệt

Nhà Hàng Tiệc Cưới Ánh Nguyệt

80 Đường Bùi Văn Hoà Phường Long Bình, ビエンホア 71000

098 451 5516

https://www.facebook.com/AnhNguyet1010/

Share this Place on Social

80 Đường Bùi Văn Hoà Phường Long Bình, ビエンホア 71000

Get Directions