Nhà Hàng "NGỰ LÂM VIÊN"

Nhà Hàng "NGỰ LÂM VIÊN"

49/11 KP 1, P Thống Nhất, ビエンホア đường võ thị sáu

0946898985

https://www.facebook.com/ngulamvien/

Categories
About
NHÀ HÀNG "NGỰ LÂM VIÊN"
Đầm ấm gia đình - Thân tình bằng hữu
DC: 49/11 KP 1, P Thống Nhất - BH - ĐN
hotline: 0946 89 89 85
Share this Place on Social

49/11 KP 1, P Thống Nhất, ビエンホア đường võ thị sáu

Get Directions