Nhà Hàng Ngô Đồng

Nhà Hàng Ngô Đồng

235/93 b, khu phố 2, đường Dương Tử Giang, phường Tân Tiến., ビエンホア

0946169772

nhahangngodong.con.vn

https://www.facebook.com/Nhà-Hàng-Ngô-Đồng-797475056963437/

Share this Place on Social

235/93 b, khu phố 2, đường Dương Tử Giang, phường Tân Tiến., ビエンホア

Get Directions