Nhà Hàng Hồng Ngọc

Nổi bật

Nhà Hàng Hồng Ngọc

Nhà Hàng Hồng Ngọc

khu 3 ap 8 an phuoc long thanh dong nai, Long Thành

+84 61 5124 419

https://www.facebook.com/pages/Nh%C3%A0-H%C3%A0ng-H%E1%BB%93ng-Ng%E1%BB%8Dc/182112418642253

Share this Place on Social

khu 3 ap 8 an phuoc long thanh dong nai, Long Thành

Get Directions