Nhà hàng Hoa Viên Việt Hương

Nhà hàng Hoa Viên Việt Hương

30 Lê Nguyên Đạt, KP3, phường Long Bình, ビエンホア 810000

84908030506

https://www.facebook.com/hoavienviethuong/

About
Nhà hàng tiệc cưới
Work hours

Monday 07:00 - 20:00

Tuesday 07:00 - 20:00

Wednesday 07:00 - 20:00

Thursday 07:00 - 20:00

Friday 07:00 - 20:00

Saturday 07:00 - 20:00

Sunday 07:00 - 20:00

Share this Place on Social

30 Lê Nguyên Đạt, KP3, phường Long Bình, ビエンホア 810000

Get Directions