Nhà hàng Hoa Miện - Khu du lịch sinh thái Biển Cồn Vành

Nhà hàng Hoa Miện - Khu du lịch sinh thái Biển Cồn Vành

Nhà số 8, khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành, Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

01692297532

https://www.facebook.com/Nhà-hàng-Hoa-Miện-Khu-du-lịch-sinh-thái-Biển-Cồn-Vành-511249645655905/

Share this Place on Social

Nhà số 8, khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành, Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

Get Directions