Nhà Hàng Golden Lotus

Nhà Hàng Golden Lotus

105B, Đường Hà Huy Giáp, ビエンホア 71160

0944111379

https://www.facebook.com/SenVang886/

About
Trung tâm tổ chức Sự kiện, Hội nghị, Tiệc cưới
Work hours

Monday 06:00 - 21:00

Tuesday 06:00 - 21:00

Wednesday 06:30 - 21:00

Thursday 06:00 - 21:00

Friday 06:00 - 21:00

Saturday 06:00 - 21:00

Sunday 06:00 - 21:00

Description
Trung tâm tổ chức Sự kiện, Hội nghị, Tiệc cưới
Share this Place on Social

105B, Đường Hà Huy Giáp, ビエンホア 71160

Get Directions