Nhà hàng Đồng Nai

Nhà hàng Đồng Nai

33 Cách Mạng Tháng Tám, Quyết Thắng, ビエンホア 810000

0919931456

nhahangdongnai.vn

https://www.facebook.com/nhahanghaisandongnai/

About
Nhà hàng hải sản Đồng Nai : chuyển về ẩm thực nam bộ và hải sản - Thích hợp tiếp khách, hội họp.Ưu đãi khi đặt bàn qua Fanpage.
Work hours

Monday 09:00 - 22:00

Tuesday 09:00 - 22:00

Wednesday 09:00 - 22:00

Thursday 09:00 - 22:00

Friday 09:00 - 22:00

Saturday 09:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Description
Nhà hàng hải sản Đồng Nai : chuyển về ẩm thực nam bộ và hải sản - Thích hợp tiếp khách, hội họp.Ưu đãi khi đặt bàn qua Fanpage.
Share this Place on Social

33 Cách Mạng Tháng Tám, Quyết Thắng, ビエンホア 810000

Get Directions