Nhà Hàng Cối Xay Gió

Nhà Hàng Cối Xay Gió

441 Hồ Thị Hương , P.Xuân Thanh , TX.Long Khánh, Long Khanh 02513

0971018112

nhahangcoixaygio.business.site

https://www.facebook.com/Nhà-Hàng-Cối-Xay-Gió-373655926426347/

Categories
Work hours

Monday 09:00 - 22:30

Tuesday 09:00 - 22:30

Wednesday 09:00 - 22:30

Thursday 09:00 - 22:30

Friday 09:00 - 22:30

Saturday 09:00 - 22:30

Sunday 09:00 - 22:30

Share this Place on Social

441 Hồ Thị Hương , P.Xuân Thanh , TX.Long Khánh, Long Khanh 02513

Get Directions