Nhà Hàng Chay Việt Hoa Trai

Nhà Hàng Chay Việt Hoa Trai

193 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai., ビエンホア

01258514848

https://www.facebook.com/Nhà-Hàng-Chay-Việt-Hoa-Trai-1415052938753539/

Share this Place on Social

193 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai., ビエンホア

Get Directions