Nhà Hàng Cây Xanh

Nhà Hàng Cây Xanh

Định Quán, Phú Túc, Gia Lai, Vietnam 17

01238393030

https://www.facebook.com/Nha.hang.cay.xanh.dong.nai/

Categories
About
Chuyên Hải Sản - Đặc Sản
Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai
Work hours

Monday 10:00 - 22:00

Tuesday 10:00 - 22:00

Wednesday 10:00 - 22:00

Thursday 10:00 - 22:00

Friday 10:00 - 22:00

Saturday 10:00 - 22:00

Sunday 10:00 - 22:00

Description
Nhà hàng
Share this Place on Social

Định Quán, Phú Túc, Gia Lai, Vietnam 17

Get Directions