Nhà Hàng Cánh Buồm

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Nhà Hàng Cánh Buồm

Nhà Hàng Cánh Buồm

Đường Trần Hưng Đạo, ホーチミン市

+84 58 2229 014

https://www.facebook.com/pages/Nh%C3%A0-H%C3%A0ng-C%C3%A1nh-Bu%E1%BB%93m/593174067377321

Share this Place on Social

Đường Trần Hưng Đạo, ホーチミン市

Get Directions