Nhà hàng BỤI

Nhà hàng BỤI

E 79/80, D9, đường Võ Thị Sáu, kp7, phường Thống Nhất, BH-ĐN, ビエンホア

0915755000

https://www.facebook.com/nhahangBUI/

Work hours

Monday 17:00 - 02:00

Tuesday 17:00 - 02:00

Wednesday 17:00 - 02:00

Thursday 17:00 - 02:00

Friday 17:00 - 02:00

Saturday 17:00 - 02:00

Sunday 17:00 - 02:00

Share this Place on Social

E 79/80, D9, đường Võ Thị Sáu, kp7, phường Thống Nhất, BH-ĐN, ビエンホア

Get Directions