Nhà hàng BỤI

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Nhà hàng BỤI

Nhà hàng BỤI

E 79/80, D9, đường Võ Thị Sáu, kp7, phường Thống Nhất, BH-ĐN, ビエンホア

0915755000

https://www.facebook.com/nhahangBUI/

Work hours

Monday 17:00 - 02:00

Tuesday 17:00 - 02:00

Wednesday 17:00 - 02:00

Thursday 17:00 - 02:00

Friday 17:00 - 02:00

Saturday 17:00 - 02:00

Sunday 17:00 - 02:00

Share this Place on Social

E 79/80, D9, đường Võ Thị Sáu, kp7, phường Thống Nhất, BH-ĐN, ビエンホア

Get Directions