Ngọc Thịnh Cà Phê

Ngọc Thịnh Cà Phê

176 - Cách Mạng Tháng 8 - Phường Quyết Thắng, ビエンホア

0967872227

https://www.facebook.com/ngocthinhcafe/

About
Kinh doanh cà phê nguyên chất. Cung cấp sỉ lẻ cà phê bột và hạt. Nhận xay theo yêu cầu. Nhận thiết kế hệ thống quán cà phê.
Share this Place on Social

176 - Cách Mạng Tháng 8 - Phường Quyết Thắng, ビエンホア

Get Directions